Privacy policy

Privacy verklaring voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sparkle 4 All, gevestigd aan Zuider Havendijk 91-A, 1601 KG Enkhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sparkle 4 All verwerkt mogelijk je ‘gewone’ persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hierbij gaat het specifiek om:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Bankrekeningnummer

Sparkle 4 All verwerkt mogelijk ook de volgende ‘bijzondere’ persoonsgegevens van jou:

– gezondheid en relevante medische gegevens

– levensovertuiging en leefwijze

– ras (vanwege voor-en-na-foto’s en Fitzpatrick-classificatie van huidskleur)

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sparkle4all.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Sparkle 4 All verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen c.q. grondslagen:

– Het afhandelen van jouw betaling 

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Sparkle 4 All analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

– Sparkle 4 All verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sparkle 4 All bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnDoel
Gewone persoonsgegevensTot 2 jaar na laatste contactGebruik bij vervolgafspraak
N.a.w. en banknummerTot 8 jaar na laatste contactFinanciële Administratie
Bijzondere persoonsgegevensTot 1 jaar na laatste contactGebruik bij vervolgafspraak

Delen van persoonsgegevens met derden

Sparkle 4 All deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sparkle 4 All blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Daarnaast verstrekt Sparkle 4 All mogelijk jouw persoonsgegevens aan derden indien dit de behandeling ten goede komt. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Derde partijFunctionaliteitGegevens
SalonizedBoekingssysteemPersoonsgegevens, Type consulten en Data
SalonizedKassasysteemBetalingen consulten en producten
SalonizedBehandelrapportenMedische gegevens en Evaluatie consulten
SumUpOn-line betalingssysteemNaam, Bankrekeningnummer, Bedragen, Data
TreatwellBoekingssysteemType consulten, Data en Bedragen
Google AdWordsAdvertentieprogrammaTracking
Google AnalyticsAnalyse SoftwareTracking
SnelstartBoekhoudprogrammaNaam, Bankrekeningnummer, Bedragen, Data
Mail ChimpE-Mail NieuwsbrievenNaam en E-Mail adres
Apple MailE-Mail ProgrammaNaam, E-Mail adres en Communicatie
Google AgendaAfsprakenNaam, Type consulten en Data
Facebook BedrijfspaginaAdviezen en inhoudelijk nieuwsReacties op publicaties, Berichten
One.comWebbuilder & -HostingTracking

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sparkle 4 All gebruikt mogelijk functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sparkle 4 All gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we wellicht cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij gebruik van cookies hebben wij jou bij jouw eerste bezoek aan onze website al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sparkle 4 All en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens waar wij over beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt ook om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sparkle4all.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sparkle 4 All neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Wanda Zijlstra, Functionaris Gegevensbescherming van Sparkle 4 All via onderstaande contactgegevens.

Sparkle 4 All wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens:

Wanda Zijlstra

Zuider Havendijk 91-A

1601 KG Enkhuizen

Telefoon: +31(0)616562775

Mail: info@sparkle4all.nl

Website: www.Sparkle4All.nl