Disclaimer

De informatie op deze website wordt door Sparkle 4 All met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Sparkle 4 All aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van Sparkle 4 All bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Sparkle 4 All worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Sparkle 4 All. Sparkle 4 All geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Sparkle 4 All garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Sparkle 4 All en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sparkle 4 All niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Sparkle 4 All slecht verdraagt met de naam en reputatie van Sparkle 4 All, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Copyright
Alle berichten, beelden en het design van de internetpagina’s van online shop van Sparkle 4 All dienen uitsluitend voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Het gebruik ervan geschiedt op eigen risico. Sparkle 4 All kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een tijdelijke onderbreking van deze dienstverlening en eventuele gevolgschade hiervan. U bezoekt de online shop van Sparkle 4 All op eigen risico.