Sparkle 4 All verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Sparkle 4 All geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Sparkle 4 All. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16/06/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE SPARKLE 4 ALL VERWERKT

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Voor het afstemmen van de behandeling op uw huidtype
 • Ter beoordeling van behandelingen
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen t.b.v. onze dienstverlening
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Informatie betreffende ziektekostenverzekering
 • Huidtype
 • Detailfoto’s van de huid en/of gehele gezicht
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Etnische afkomst (i.v.m. huidtypen)
 • Levensstijl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sparkle 4 All bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 • Voor- en achternaam: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Adresgegevens: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Telefoonnummer: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • E-mailadres: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Geboortedatum: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Gegevens over gezondheid: tot 2 jaar na uw laatste behandeling
 • Huidtype: tot 2 jaar na uw laatste behandeling
 • Banknummer en tenaamstelling: tot 8 jaar na laatste contactmoment

Onze webshop en/of behandelaar heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sparkle4all.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sparkle 4 All neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sparkle 4 All) tussen zit.

Bewerkersovereenkomst
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sparkle 4 All blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Sparkle 4 All mogelijk jouw persoonsgegevens aan vakgenoten of artsen indien dit de behandeling ten goede komt. Dit doen wij dan alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

BEDRIJVEN DIE GEGEVENS VOOR SPARKLE 4 ALL VERWERKEN

Salonized
Salonized is ons klantensysteem, kassa systeem en boekingsplatform van de salon en fysieke winkel. Gegevens die hier mee worden gedeeld zijn uw persoonsgegevens, afspraken, behandelrapporten, betalingen, reviews en medische gegevens;

NetBeauty
Onze webwinkel is ontwikkeld met de software van NetBeauty. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. NetBeauty heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. NetBeauty is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. NetBeauty maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software;

Ziggo
Wij maken gebruik van Internetprovider Ziggo. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen;

Apple Mail, RoundCube en iCloud
Alle mailuitwisselingen worden uitgevoerd met het Apple Mail programma. De plaats waar deze mail wordt gehost is RoundCube en in de iCloud. De mail wordt dagelijks opgeschoond en gearchiveerd;

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen;

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan;

Klarna
Voor het afhandelen van de mogelijkheid om achteraf te kunnen betalen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Jouw overgedragen persoonsgegevens worden dan verwerkt in overeenstemming met Klarna’s eigen privacyverklaring.

SumUp
Om in de fysieke winkel en salon contactloos te betalen maken wij gebruik van het online betalingssysteem SUmUp. Uw naam, bankrekeningnummer, te betalen bedrag en data worden er mee verwerkt;

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan dient u uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt;

Google
Wij verzamelen reviews via het platform van Google. Als u een review achterlaat via Google dan geeft u uw naam, woonplaats en e-mailadres op. Google deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Google publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Google contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Google. Het gebruikt deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Google toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google derden inschakelt;

PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking;

SnelStart
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van SnelStart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen en t.a.v. de bewaarplicht voor de belastingdienst. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. SnelStart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. SnelStart gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Sparkle 4 All gebruikt functionele cookies en analytische cookies. Sparkle 4 All gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Voor uitgebreidere informatie van alle (third party) Cookies die door Sparkle 4 All worden geplaatst en uitgelezen, klik hier.

UW RECHTEN

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sparkle 4 All en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sparkle4all.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Recht op overdraagbaarheid
U kunt een verzoek indienen om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Klachten
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons via: info@sparkle4all.nl dan kunnen wij de nodige maatregelen treffen.

Sparkle 4 All wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY BELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

CONTACTGEGEVENS

Sparkle 4 All – mevr. W. J. Zijlstra
Kantooradres: Breedstraat 144 Enkhuizen, Nederland
T (06)1656-2775
E info@sparkle4all.nl